หน้าแรก

ต้นแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
นายบุญเลิศ แสวงทอง

081-8372143
bstmk1@gmail.com

หน้าแรก

เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

หนังสือเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินแนวทางการพัฒนาที่เป็นผลที่ได้จากการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ฯของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

หนังสือเชิญ

0
0
0
s2sdefault
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

การประชุม เชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "สนุกกับกิจกรรมรักการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ด้วยการสร้าง Info graphic" ในวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

เอกสารประกอบการอบรม

ตัวอย่างผลงานของผู้เข้ารับการอบรม รายละเอียดทั้งหมดคลิกที่นี่

โรงเรียนบ้านเจ้าเณร นางสาวพลอยชมพู สุตตาเส็ง
   
0
0
0
s2sdefault
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

การบรรยายการบริหารนวัตกรรม

ดาวน์โหลดทีเดียวทั้งหมดคลิกที่นี่

1. สไลด์นำเสนอเป็นเพาเวอร์พ๊อยท์ click 

2. วิดิโอแนะนำระบบ EdNet-OMS คลิก 

3. วิดิโอ Big Data คลิก 

4. วิดิโอไฮสปรีดอินเทอร์เน็ท จิ๋วแต่แจ๋ว ตอนที่ สอง click

5. ภาพบรรยากาศการบรรยาย click

0
0
0
s2sdefault
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

คลิกที่ภาพเพื่อชมวิดิโอข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

คลิกเพื่อชมวิดิโอ

0
0
0
s2sdefault