หน้าแรก

ต้นแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา ด้วยระบบ EdNet-Oms
โรงเรียนบ้านวังตะเคียน จ.กาญจนบุรี สพป.กจ. 1

081-8372143
bstmk1@gmail.com

หน้าแรก

เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1 มิถุนายน 2561 ผอ.ลิลิน ทรงผาสุก ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) อ.ชัยยุทธ  ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะ เข้าศึกษาระบบ EdNet-OMS พร้อมแลกเปลี่ยนโฟกัสกรุ๊ปในเรื่องของระบบ SMSS โดยมีนางวิลาวัลย์ ทองแย้ม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางสาวถนอมศรี อัมพร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เป็นผู้นำชม ณ โรงเรียนบ้านวังตะเคียน ต.วังเย็น อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

 

 

 

 

0
0
0
s2sdefault
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
ตัวอย่างข้อสอบพิซ่า
ตัวอย่างข้อสอบการประเมินนานาชาติ PISA

ที่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ด้านการสอบด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer-based Assessment) เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2018 ระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านวังตะเคียน โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

สำหรับครู สำหรับนักเรียน
1.ตัวอย่างข้อสอบการอ่าน PISA 2000 - PISA 2009.pdf 1. สารบัญ การอ่าน.docx การรู้เรื่องการอ่าน.pdf ปกการอ่าน.pdf
2.ตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์ PISA 2000 - PISA 2003.pdf 2. สารบัญ คณิตศาสตร์.docx การรู้เรื่องคณิตศาสตร์.pdf ปกคณิตศาสตร์.pdf
3.ตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์ PISA 2012.pdf 3.สารบัญ วิทยาศาสตร์.docx การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์.pdf ปกวิทยาศาสตร์.pdf
4.ตัวอย่างข้อสอบวิทยาศาสตร์ PISA 2000 - PISA 2006.pdf      

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมดในครั้งเดียวในรูปแบบ PISA.rar ได้โดยคลิกที่เมนูดาวน์โหลดด้านบนสุดของเว็บไซต์

0
0
0
s2sdefault
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

คลิกที่ชื่อเรื่องเพื่อเปิดเอกสารฉบับเต็ม

ลำดับ เรื่อง หมายเหตุ
บทที่ 1 บทนำ  
บทที่ 1 บทนำ ปรับปรุงครั้งที่ 6 เปลี่ยนชื่อเป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

 

0
0
0
s2sdefault